Muzikološka delovna praksa

Muzikološka delovna praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sukljan Nejc, prof. Vrhunc Larisa

Študenti opravijo individualno delovno prakso pri enem od delodajalcev, s katerimi ima Oddelek za muzikologijo sklenjeno pogodbo.
Pred začetkom prakse se mora praktikant z enim od delodajalcev, s katerimi ima Oddelek za muzikologijo sklenjeno pogodbo, dogovoriti o sodelovanju, o kraju in času opravljanja prakse pa obvestiti tudi oddelčno tajništvo in oddelčnega koordinatorja/koordinatorje.
Študent mora opraviti vsaj dva tedna prakse pri delodajalcu, ki zaposluje muzikologe oz. v okolju, kjer je muzikološko znanje potrebno. Praksa se opravlja v dogovoru z delodajalcem; če gre za osem urni delovnik, se opravljanje prakse priporoča predvsem v času, ko na Oddelku za muzikologijo ne poteka organizirani pedagoški proces (zimsko, spomladansko in jesensko izpitno obdobje ter poletne počitnice). Po končani praksi delodajalec praktikantu izda potrdilo o opravljeni praksi, študent pa napiše poročilo o opravljenem praktičnem usposabljanju, ki ga pregleda oddelčni koordinator za praktično usposabljanje.

Navodila za delo.
Priročniki.
Notranji akti organizacije, ki nudi praktično usposabljanje.