Novejši ameriški roman

Novejši ameriški roman

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Krevel Mojca

Vsebina

1. Literarnozgodovinski uvod v poglavitne? značilnosti posameznih obdobij, gibanj in smeri ameriške književnosti po 2. svetovni vojni
2. Analiza in interpretacija izbranih literarnih besedil z uporabo različnih kritiških pristopov. (vojni roman, židovski roman, roman Juga, Beat generacija in nasledniki, roman značajev, etnični roman)
3. Seznanjanje z značilnostmi recepcije ameriškega romana v medkulturnem položaju.