Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete so izšle nove knjige:

  • Eva Boštjančič, Žan Lep (ur.), Kako (še) spodbujati zaposlene: Nov izbor psiholoških pristopov od A do Ž

Knjiga predstavlja sistematičen, analitičen, celovit in uporaben pregled pristopov za uspešno in učinkovito ravnanje z ljudmi pri delu v številnih fazah (pri pridobivanju in zaposlovanju novih sodelavcev, ocenjevanju uspešnosti, skrbi za razvoj zaposlenih, oblikovanju organizacijske kulture, medkulturnem sodelovanju itd.) ter pri vodenju (komuniciranju, motiviranju, timskem delu itd.).

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

  • Andreja Avsec, Tina Kavčič, Gaja Zager Kocjan, Psihologija subjektivnega blagostanja: znanstvena spoznanja o sreči (Razprave FF)  

V monografiji avtorice predstavljajo ugotovitve več raziskav, ki so jih izvedle v zadnjih desetih letih, in jih umestijo na področje pozitivne psihologije, ki se je kot znanstvena disciplina uveljavila po letu 2000. Kot teoretični okvir v prvem poglavju predstavijo raziskave laičnega pojmovanja sreče in teoretične modele subjektivnega blagostanja. Poudarek na znanstveni ustreznosti merskih instrumentov v pozitivni psihologiji je spodbudil interes za konstrukt subjektivnega blagostanja tudi na drugih področjih psihologije.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

  • Mladen Uhlik, Andreja Žele, Rusko-slovenska skladnja: propozicijska in medpropozicijska razmerja (Razprave FF)

Namen monografije je predstavitev osnovnih pomensko-skladenjskih razmerij v ruščini in slovenščini tako znotraj besedne zveze kot na ravni stavčne in večstavčne povedi. To monografsko delo je hkrati prvi temeljitejši opis nekaterih osnovnih skladenjskih razmerij v sodobni ruščini v primerjavi s slovenščino. Zaradi izčrpnejšega opisa je obravnava trodelna. Vključuje I) poglavje o skladenjskih razmerjih znotraj besedne zveze in enostavčne povedi, II) poglavje o povratnosti v ruščini in slovenščini in III) poglavje o medpropozicijskih razmerjih, natančneje o priredju in podredju v slovenščini in ruščini.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

 

Zadnje novice
15. 07. 2022

Intenzivni program skupnega magistrskega programa KREOL

06. 07. 2022

Podelitev prvega Toporišičevega priznanja

04. 07. 2022

Doc. dr. Dušan Mlacović sodeloval na mednarodnem kongresu medievistov 2022 v Leedsu