Žiga Zwitter predaval na zborovanju slovenskih arhivistov

Dr. Žiga Zwitter je predaval na zborovanju slovenskih arhivistov.

Dr. Žiga Zwitter je predaval na zborovanju slovenskih arhivistov.

Na 31. zborovanju Arhivskega društva Slovenije na temo Arhivi kot centri informacij: možnosti in priložnosti uporabe digitalnih tehnologij pri ohranjanju, uporabi in promociji arhivskega gradiva, ki poteka v Bohinjski Bistrici, je dr. Zwitter 5. oktobra 2023 predstavil toplo sprejeti referat na temo Razumevanje zgodovinskih kulturnih pokrajin na podlagi vključevanja interdisciplinarnih digitalnozgodovinskih prijemov v interpretacijo zgodnjenovoveških virov. 

Zadnje novice

Gostovanje dr. Filipa Hrena z Oddelka za zgodovino Hrvaške katoliške univerze v Zagrebu

Dr. Filip Hren (foto: Žiga Zwitter)

Pogovor: Ženske, nacionalizem in družbena omrežja v Habsburški monarhiji

Utrinek s pogovora (foto: Mladen Franko)