Znanstvenoraziskovalni inštitut

Interna delavnica Objava člankov v odprtem dostopu – zahteva financerjev EK in ARRS

Znanstvenoraziskovalni inštitut FF vabi na interno delavnico Objava člankov v odprtem dostopu – zahteva financerjev EK in ARRS, na kateri bodo sodelovale dr. Mojca Kotar (Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost), mag. Priscila Gulič (vodja OHK) in Kristina Pritekelj (Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko).

Vsebina delavnice:

  • zahteve financerjev raziskav glede odprtega dostopa do člankov, ki so rezultat projektov in programov, financiranih iz javnih sredstev (ARRS in Evropska komisija),
  • temeljna razlikovanja med različnimi možnostmi odprtega dostopa (zlati, zeleni, hibridne revije, pomen embarga),
  • shranitev člankov v Repozitorij UL (RUL) in odprti dostop.

Delavnica se bo 28. januarja 2021 začela ob 11.00 in potekala preko aplikacije Zoom na priloženi spletni povezavi (Meeting ID: 921 3967 5177 Passcode: 912358)

Vljudno vabljeni!

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Serija spletnih delavnic o izvrševanju Načrta S in možnosti odprtega dostopa do knjig

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Informativni dan v okviru CHANSE ERA-NET Cofund projekta / področje humanistike in družboslovja

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Predstavitev podpore, ki jo pri prijavah na razpis MSCA PF in novosti programa MSCA PF nudi Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Predstavitveni dogodek programov slovensko angleškega znanstvenega sodelovanja in mobilnosti raziskovalcev in nov pilotni inštrument ARRS v pripravi