Oddelek za umetnostno zgodovino

Izbirne vsebine za 2. stopnjo v letu 2021/2022 (seminarji in izbrana poglavja)

1.%20Seznam%20z%20naslovi%202021-22%20za%20oglasno_0.pdf

SEMINARJI 2021-2022

  

  1. red. prof. dr. Tine Germ

*SEMINAR IZ ZAHODNOEVROPSKE UMETNOSTI POZNEGA SREDNJEGA IN ZGODNJEGA NOVEGA VEKA: SLIKARSKE REVOLUCIJE NA PRAGU NOVEGA VEKA: Rojstvo modernega koncepta tabelne slike v staronizozemskem slikarstvu  Germ Tine Seminar 2021-2022

(Zimski semester)

 

  1. doc. dr. Stanko Kokole

*SEMINAR IZ UMETNOSTI STAREGA VEKA: Grško-rimsko bajeslovje v srednjem in zgodnjem novem veku: temeljni pristopi k preučevanju antičnega izročila v upodabljajočih umetnostih  Kokole Stanko Seminar 2021_2022

 (Zimski semester ob torkih, 8:00 – 11:15).

 

  1. red. prof. dr. Matej Klemenčič

SEMINAR IZ SLOVENSKE UMETNOSTI SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA: Beneško baročno kiparstvo – centri in periferije  Klemencic Matej Seminar 2021-2022.doc

(Letni semester)

 

  1. red. prof. dr. Samo Štefanac

*SEMINAR IZ SLOVENSKE UMETNOSTI SREDNJEGA VEKA: Umetnost od 12. do 15. stoletja v Dalmaciji  Stefanac Samo Seminar 2021-2022

(Letni semester)

 

 

 

IZBRANA POGLAVJA 2021-2022

  

  1. doc. dr. Nataša Kavčič

IZBRANA POGLAVJA IZ ZAHODNOEVROPSKA UMETNOSTI ZGODNJEGA IN VISOKEGA SREDNJEGA VEKA: »Renesanse« v srednjeveški umetnosti  Kavčič Nataša Izbrana poglavja 2021-2022

(Letni semester)

 

  1. doc. dr. Stanko Kokole

IZBRANA POGLAVJA IZ UMETNOSTI STAREGA VEKA: Izbrana poglavja iz zgodovine grškega kiparstva od visoke do pozne klasike  Kokole%20Stanko%20Izbrana%20poglavja%202021_2022.pdf

(Zimski semester ob četrtkih od 8.50 – 12.05)

 

  1. doc. dr. Katja Mahnič

IZBRANA POGLAVJA IZ MUZEOLOGIJE: Dediščina kot vir in sredstvo posredovanja informacij Mahnic Katja Izbrana Poglavja 2021-2022

(Letni semester)

 

  1. red. prof. dr. Samo Štefanac

IZBRANA POGLAVJA IZ SLOVENSKE UMETNOSTI SREDNJEGA VEKA: Umetnost 15. stoletja v Dalmaciji  Stefanac Samo Izbrana poglavja 2021-2022

(Zimski semester)

 

  1. izr. prof. dr. Beti Žerovc

IZBRANA POGLAVJA IZ UMETNOSTI NOVEGA VEKA: Meščanstvo, likovna umetnost in javni prostor na Slovenskem v dolgem 19. stoletju  Zerovc Beti Izbrana poglavja 2021-2022 

(Letni semester)

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Dekan

Sprememba GU Roman Kuhar

Oddelek za sociologijo

Dr. Kuhar - govorilne ure 27. 10. 2021

Dr. Kuhar - govorilne ure 25. 10. 2021

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Dušan Mlacović

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Irma Potočnik Slavič

Oddelek za zgodovino

Predavanja - dr. Repe

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Odpoved govorilnih ur pri izr. prof. dr. Kozorogu

Oddelek za slavistiko

Sprememba GU Špela Sevšek Šramel

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Tajništvo oddelka, 28. in 29. 10. 2021