Oddelek za muzikologijo

Izbirni predmeti Akademije za glasbo za študente muzikologije 2022-23

Seznam izbirnih predmetov Akademije za glasbo za študente Oddelka za muzikologijo v študijskem letu 2022-23

V primeru, da želite študenti izbrati oziroma vpisati zunanji izbirni predmet na Akademiji za glasbomorate ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista v tem primeru izbrati predmet AA zunanji izbirni predmet na drugi fakulteti v ustreznem obsegu kreditnih točk. Hkrati morate študenti izpolniti vlogo za vpis zunanjih izbirnih predmetov (1.stopnja) /  vlogo za vpis zunanjih izbirnih predmetov (2. stopnja) za izbiro zunanjega izbirnega predmeta na drugem visokošolskem zavodu in ga (izpolnjenega in žigosanega s strani odgovorne osebe drugega visokošolskega zavoda) najkasneje do 15. oktobra 2022 predložiti v tajništvo oddelka, da lahko izbrani zunanji izbirni predmet vnese v elektronski indeks.

 

 

Predmet

Nosilec

Urnik št. l. 2022/23

Kontaktne ure

       

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Razpisana mesta štud. l. 2022/23 (n=ni omejitev)

       

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. študija

       

1

Zbor, Zbor M1, Zbor M2

Vatovec, Vrhovnik

ČE, 16.30 - 19.00; M.18 (Kazina) (dekliški);                                 TO 18.00 - 21.00; M.18 (Kazina) (komorni)

90

       

30

120

4

n

2

Kompozicijske tehnike 20. in 21. stoletja

Rojko

SR, 18.00 - 19.30; PT.14 (Kazina)

30

 

30

   

90

150

5

24

3

Jazz Harmonija 1, Jazz Harmonija A1, B1 (izbirni predmet II. stopnje)

J. Pucihar

SR, 10:30 - 12.00; PT.14 (Kazina)

30

 

30

   

60

120

4

24

4

Jazz Harmonija 2, Jazz Harmonija A2

J. Pucihar

PO, 10.30 - 12.00; 2N.17 (Kazina)

30

 

30

   

60

120

4

n

5

Aranžiranje za velike ansamble

J. Pucihar

SR, 9.30 - 10.30; PT.14, mala predavalnica 2

30

 

30

   

60

120

4

6

6

Filmska glasba in namenska glasba (le za 3. letnike I. stopnje in študente II. stopnje)

R. Golob

ČE, 16.00 - 17.30; 2N.13 (Kazina)

30

 

30

     

30

 

30

7

Koralni zbor

Potočnik

TO, 12.30 - 13.30, SR, 13:00 - 14:00; v Hubadovi dvorani (V);

20

 

40

   

90

150

5

n

8

Zgodovina jazza in stili

Pucihar J.

SR, 12.00 – 13.30 (Klink); PT.14 (Kazina)

30

 

30

   

90

150

5

24

9

Vodenje ansamblov (osnove dirigiranja)

Dvoršak

PE 9.00 - 11.00; M.18 (Kazina)

60

       

60

120

4

n

10

Slovenska ljudska/tradicijska glasba

Pettan / Bogunović Hočevar

(L) (P) PO 13.00-14.40 v Rimljanka (FF); (V) TO 8.00-9.40 v 011 (FF)

30

 

30

   

90

150

5

8

11

Uvod v glasbeno folkloristiko

D. Kunej, M. Kovačič

PE, 9.00 - 12.30, PT.10, Kazina

50

     

10

90

150

5

n

12

Ljudska instrumentalna glasba in ples

D. Kunej, R. Kunej

 

25

 

5

 

30

90

120

4

 

13

Historični instrumenti

Koter

(Z) ČE, 8.30 - 11.45; PT.13 (Kazina)

30

20

   

10

90

150

5

20

14

Glasbena akustika

D. Kunej

ČE, 11.00 - 12.30; 2N.17 (Kazina)

60

       

60

120

4

20

15

Uporabni vidiki psihologije glasbe

Habe

(L) PE 9:00 - 12:00, v Lajovčevi dvorani (G)

15

15

15

15

   

90

5

25

16

Orgelska literatura (izbirni za smer Sakralna glasba)

Perestegi, Bauer

PO, 17.00 - 18.30, v G 13

30

       

60

90

3

n

17

Organologija (izbirni za smer Sakralna glasba)

Perestegi

TO, 14.15 - 15.00, G 16

30

       

60

90

3

n

18

Izbrana poglavja iz didaktičnega sistema Carla Orffa 

Rakar

SR, 9.45 - 12.00; v G 3

15

15

35

 

25

60

90

5

n

Doris Primc

Obvestila

Oddelek za geografijo

Začetek obveznosti v letnem semestru 2022/23 (BlažR)

Oddelek za psihologijo

Urniki za letni semester 2022 / 2023

Oddelek za slovenistiko

Sprememba GU Hotimir Tivadar

Oddelek za geografijo

Tajništvo (1. 2. 2023)

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Sprememba GU Janica Kalin

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Jana Kalin - govorile ure

Oddelek za slovenistiko

Na Srednji šoli tehniških strok Šiška iščejo študentko oz. študenta za nadomeščanje

Oddelek za slovenistiko

Razpored pisnih in ustnih izpitov pri prof. dr. H. Tivadar (izpitni rok 1. 2. 2023)

Oddelek za arheologijo

Informativni dnevi Oddelka za arheologijo

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Simon Kušar