Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Prijave na izpitne roke

V izogib težavam v času izpitnega obdobja študente dodatno seznanjamo z veljavnim Študijskim redom UL.

4. OBLIKE IN NAČINI PREVERJANJA OPRAVLJENIH OBVEZNOSTI

9. člen

(1) Študent se lahko prijavi na izpit najkasneje 5-2 dni pred razpisanim rokom izpita, kar določi

članica s svojim pravilnikom.

(2) Članica določi način prijave na izpit preko sistema študijske informatike.

(3) Študent je odgovoren za pravilno in popolno prijavo na izpit.

(4) Študent lahko opravlja izpit, če se je nanj pravočasno prijavil.

10. člen

(1) Študent se lahko odjavi od izpita najkasneje do poldneva dan pred izpitom po postopku, ki ga

določi članica.

(2) Šteje se, da je izpitni rok izkoristil študent, ki brez opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu na

dan, ki je bil zanj določen.

(3) Če študent ni pristopil k izpitu zaradi opravičljivega razloga in je v roku 3 delovnih dni po izpitu

oziroma takoj po prenehanju obstoja opravičljivega razloga dostavil ustrezna dokazila, se šteje,

da se je od izpita odjavil pravočasno. Pristojni organ in postopek odločanja o opravičenosti

razloga določi članica.

 

Na podlagi 9. in 10. člena se v tajništvu naknadno ne prijavlja na izpit. Te možnosti nima niti profesor.

Največkrat je razlog za neuspešno prijavo neizpolnjena anketa. Sistem študenta o tem opozori zato je dodatna pazljivost priporočena.

tajništvo

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav izbirnih predmetov

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Marjeta Vrbinc

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Tajan Trobec

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Sprememba GU Janica Kalin

Oddelek za slovenistiko

Začetek predavanj iz Sodobne slovenske kratke proze

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Sprememba GU Tadej Vidmar

Oddelek za klasično filologijo

Sprememba GU David Movrin

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

OBVESTILO: tajništvo - oktober 2022

Oddelek za prevajalstvo

Urnik – Zimski semester 2022/23 + Skupine 2022-2023

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (3. 10. – 7. 10. 2022)