Študentski svet FF

Razpis za priznanja ŠSFF

Študentski svet Filozofske fakultete je na 5. redni seji, dne 17. 6. 2021, razpisal postopek zbiranja predlogov za prejemnike priznanj ŠSFF, in sicer za: 

•    priznanje za nadpovprečno uspešno pedagoško delo,
•    priznanje za udejstvovanje na področju Študentskega organiziranja in obštudijskih dejavnosti,
•    priznanje za študijske dosežke,
•    priznanje za posebne dosežke,
•    priznanje za nadpovprečno strokovno delo.

Prejemnike priznanj lahko predlaga kateri koli študent FF UL, prav tako pa dekan, prodekani, tajnica fakultete in predstojniki oddelkov. 

Več

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav izbirnih predmetov

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Začetek pedagoškega procesa na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Sprejem brucev in bruck na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelek za arheologijo

Sprememba GU Katarina Katja Predovnik

Oddelek za prevajalstvo

Urnik – Zimski semester 2022/23

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za romanske jezike in književnosti

Vabilo k sodelovanju pri projektu za nagrado Goncourt po izboru slovenskih študentov

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Študentski svet FF

Spletna delavnica o ASEF štipendijskem programu - Raziskovanje v tujini

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Darko Ogrin

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Irma Potočnik Slavič

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Govorilne ure v prvem tednu oktobra 2022