Znanstvenoraziskovalni inštitut

Sprememba razpisnih pogojev za razpis ERC Consolidator Grants 2023

Izvajalska agencija ERC želi vse prijavitelje na razpis ERC Consolidator Grants 2023 opozoriti na spremembo glede upoštevanja datuma doktorata, ki je bila uvedena v zadnjem razpisu.

Kot je pojasnjeno v Informacijah za prijavitelje, je od leta 2023 referenčni datum, ki se uporablja za izračun obdobja upravičenosti, uspešen zagovor doktorata. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora biti na dokumentaciji jasno naveden datum uspešnega zagovora doktorata.

Kadar iz doktorata ni razviden datum uspešnega zagovora doktorata, morajo kandidati predložiti pisno potrdilo institucije.

Obvestila

Oddelek za geografijo

Začetek obveznosti v letnem semestru 2022/23 (BlažR)

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Irma Potočnik Slavič

Oddelek za filozofijo

Sprememba GU Vojko Strahovnik

Oddelek za prevajalstvo

Oddelčna knjižnica dan pred praznikom, 7. 2. 2023

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Oddelčna knjižnica dan pred praznikom, 7. 2. 2023

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Oddelčna knjižnica dan pred praznikom, 7. 2. 2023

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo, torek, 7. 2. 2023

Oddelek za klasično filologijo

Urnik Tedna odprtih vrat predavalnic Filozofske fakultete

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

ANGLOPHONIA: ENDLESSNESS – International Anglophone Conference for Young Scholars

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za geografijo, četrtek, 3. 2. 2023