Oddelek za arheologijo

Začetek pedagoškega procesa

Pedagoški proces se začne v ponedeljek, dne 4. 10. 2021, po urniku. V primeru, da se bo pedagoški proces pri katerem izmed predmetov začel z zamikom, boste o tem obveščeni preko oddelčnih spletnih strani.

Urnik: https://urnik.ff.uni-lj.si/

 

Začetek pedagoškega procesa z zamikom:

Doc. dr. Julijana Visočnik: o začetku pedagoškega procesa boste obveščeni naknadno

Doc. dr. Borut Toškan: o začetku pedagoškega procesa boste obveščeni naknadno

Izr. prof. dr. Katarina Katja Predovnik (Arheologija mlajših obdobij): 11. 10. 2021

Doc. dr. Branko Mušič (Arheometrija): 18. 10. 2021

Doc. dr. Alenka Cedilnik (Antična zgodovina): 11. 10. 2021

Prof. dr. Mihael Budja (Arheologija neolitika in eneolitika): po 11. 10. 2021

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za slavistiko

Sprememba GU Milen Malakov

Oddelek za umetnostno zgodovino

Sprememba GU Irena Šterman

Oddelek za slovenistiko

Odsotnost red. prof. dr. Alojzije Zupan Sosič

Oddelek za umetnostno zgodovino

Sprememba GU Martin Germ

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Knjižnica Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 25.-27. 10. 2021, zaprta

Oddelek za zgodovino

Testni dostop do Oxford Scholarly Editions Online

Oddelek za umetnostno zgodovino

Zaprto tajništvo 19. 10. 2021

Oddelek za klasično filologijo

Sprememba GU Breda Čop

Oddelek za arheologijo

AR1 Latinščina 1 - odpoved pedagoškega procesa