Osnove knjigarstva

Osnove knjigarstva

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Blatnik Andrej

Tipologija knjižnih založb in njihova lastniško-pravna struktura; organizacija založniškega procesa; osnove uredniških postopkov; osnove založniškega marketinga in posebnosti, ki ločijo knjigo od ostalih tržnih predmetov; prodajne poti v knjigotrštvu; knjigarniški in založniški rabati; režija založbe; davek na dodano vrednost in knjižno založništvo; koncept prostih in fiksnih cen knjige; koncept avtorske pravice in njegova uporaba v založništvu, knjigotrštvu in knjižničarstvu; razlika med moralnimi in materialnimi avtorskimi pravicami; mednarodna trgovina z avtorskimi pravicami in oblike mednarodnega poslovnega sodelovanja v knjižnem založništvu; piratstvo v sodobnih informacijskih družbah; mednarodna organiziranost pri pobiranju licenčnin in uvajanju zaščite pred fotokopiranjem; vloga kolektivnih organizacij, ki se ukvarjajo z pobiranjem nadomestil za privatno reproduciranje

1. BLATNIK, Andrej, BREZNIK, Maja, DUŠA, Zdravko, GRILC, Uroš, KOŠIR, Manca, KOVAČ, Miha, RUGELJ, Samo (2005): Zgubljeno v prodaji. Sedem pogledov na prihodnost slovenske knjige. Ljubljana: UMco.
2. THOMPSON, J. B (2010): Merchants of Culture. The Publishing Business in the 21st Century. Cambridge: Polity Press.
3. KOVAČ, Miha (1999). Skrivno življenje knjig : protislovja knjižnega založništva v Sloveniji v 20. stoletju, (BiblioThecaria, 3). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.
4. RUGELJ, Samo (2010). Za vsako besedo cekin? Ljubljana: Cankarjeva založba.
5. KOVAČ, Miha, KOVAČ ŠEBART, Mojca, KREK, Janez, ŠTEFANC, Damijan, VIDMAR, Tadej, KREK, Janez (ur.). (2005): Učbeniki in družba znanja, (Obrazi edukacije). 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij: ZIFF.