Paleoantropologija

Paleoantropologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Zdešar Kotnik Katja, prof. dr. Golja Petra

Predavanja:
- Primatologija (ključne značilnosti, podobnosti in razlike med primati, človek kot primat).
- Evolucija človeka (časovna skala, hominizacija, bipedalizem, predniške vrste, teorije izvora in razvoja vrste Homo sapiens).
- Mehanizmi evolucije in pogled na evolucijo človeka v sodobnem svetu.

Laboratorijske vaje
- Osteologija človeka

Osnovni viri/Basic literature:

- Golja P. 2017. Paleoantropologija. Učno gradivo za študente arheologije. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana.
- Robič T. 2016. Paleoantropologija; osteologija človeka. Priročnik za vaje. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana.

Dopolnilni viri / Additional literature:

V nadaljevanju navedene vire, študent uporablja pri specifičnih vsebinah in glede na navodila predavatelja. / The following literature is used for specific topics according to lecturer suggestions.

Gilroy A. et al. Atlas of Anatomy. Thieme, New York, 2008. ISBN: 978-1-60406-151-2.
Lockwood C. The Human Story. Where we come from and how we evolved. Natoral History Museum, London. 2010. ISBN: 978-0-565-09214-6
Boyd R., Silk J. How humans evolved. W:W.Norton & Company, 9008. ISBN: 978-0-393-93271-3
Bryson B. Kratka zgodovina skoraj vsega. Mladinska knjiga, 2005. ISBN: 86-11-17127-6

OPOMBA:
Navedeni atlasi in priročniki se konzultirajo predvsem za izbrane teme glede na predavane vsebine in predloge učitelja.