Psihologija socialne moči in socialnega vplivanja

Psihologija socialne moči in socialnega vplivanja

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Marčič Renata, doc. dr. Lep Žan, prof. dr. Miheljak Vladimir

Vsebina

SOCIALNO VPLIVANJE IN KONFORMNOST:
Predstavljeni so glavni teoretični modeli in empirične ugotovitve o socialnem vplivanju in konformnosti: socialno primerjanje (Festinger), normativno in informacijsko vplivanje (Deutsch in Gerard), skupinska polarizacija, vpliv manjšin (Moscovici), socialna identiteta in samokategorizacija (Tajfel in Turner), socialna moč, akcijske strategije, ciljno usmerjeno vedenje, sugestije in sugestibilnost, socialna inovacija, persvazivna komunikacija.

RAZLAGA SOCIALNE MOTIVACIJE:
Pomen socialne motivacije kot temelja socialnega vplivanja. Razlaga socialne motivacije na podlagi organicističnih bioloških teorij (von Bertalanffy, Maturana in Varela) preko strukture človekovega védenja (Piaget, Varela) do delovanja sebstva (Mead...), socialna motivacija z motivacijsko-akcijskega ciklusa, socialna motivacija in sorodni pojmi (interesi, pričakovanja, potrebe in način zadovoljevenja potreb, želje).

REINTERPRETACIJA POJAVOV SOCIALNEGA VPLIVANJA SKOZI OPTIKO SOCIALNE MOTIVACIJE.