Razvoj kitajske pisave

Razvoj kitajske pisave

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Petrovčič Mateja

Vsebina

Na podlagi ustroja in strukture kitajskih pismenk se le-te razvrščajo v posamezne tipizirane skupine. Sledi oris razvoja kitajske pisave od prvih slikovnih zapisov v razvito logografsko pisavo in opis razvoja grafičnih oblik. Pojasnitev odnosa med klasično in sodobno kitajščino, s katero opredelimo uporabo kitajskih pismenk za pisanje sodobnega kitajskega jezika. Poleg tega predmet pojasni še principe pisanja kitajskih pismenk, principe poenostavljanja pismenk, principe kaligrafskega pisanja s čopičem, principe zapisovanja tujk, principe pisanja kitajščine z računalniki, vlogo in uporabnost radikalov pri razvrščanju pismenk ter seznani slušatelje z glavnimi kitajskimi slovarji in njihovo uporabo. Drugi pomemben sklop je etimološka razlaga pismenk, ki nastopajo v učbenikih za prvi letnik sodobnega kitajskega jezika, s katero pojasnimo razvoj posameznih pismenk od njihovih prvotnih oblik in pomenov do sedanjih oblik in uporabe.