Razvojnopsihološke teorije

Razvojnopsihološke teorije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: asist. Hacin Beyazoglu Kaja, red. prof. dr. Svetina Matija, red. prof. dr. Zupančič Maja

Vsebina

Osnovni teoretski koncepti in razvoj teorij v razvojni psihologiji; definicije in idejne predpostavke teorij; razvoj, klasifikacije in funkcije teorij, koncepta spremembe in strukture v razvojno psiholoških pristopih; vedenjske teorije o psihičnem razvoju; kognitivne teorije o razvoju; psihodinamske teorije; bioekološki razvojni pristop; teorije informacijskega procesiranja in konekcionistični pristopi; teorije moralnega razvoja; evolucijske teorije psihičnega razvoja; psihosocialne teorije; sociokognitivni pristopi; sistemske razvojnopsihološke teorije; teorije razvojnih ciklov.