Rimska arheologija 1

Rimska arheologija 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gaspari Andrej

Vsebina

Antropologija antičnega vsakdanjika: oseba, družina (status posameznika, sorodstvene vezi, familia, klientelni odnosi; rojstvo, otroštvo, vzgoja, prehod v zrelost, poroka, spolne vloge, oblačila, nakit in vraže, domovanje, prehrana, hišna ekonomija, hišna religija, smrt). Arheologija proizvodnih dejavnosti: poljedelstvo / živinoreja, predelava organskih surovin (les, kost, koža, volna in rastlinska vlakna), rudarstvo, metalurgija, kovaštvo, livarstvo, steklarstvo, lončarstvo / opekarstvo, kamnarstvo / kamnoseštvo. Tipološka orodja za študij rimske arheologije – drobne najdbe. Pregled materialne kulture: keramika, kovina, steklo, kamen, materiali organskega izvora. Funkcionalne tipologije: recipienti (transport / skladiščenje / hramba živil, priprava hrane, kuha, nudenje in uživanje hrane – jedila / pijača, svetila, ritual - žgalne daritve / libacije / daritvene posode / votivne posode / žare / lakrimariji, hramba kozmetičnih in zdravilnih pripravkov, hramba dragocenosti, igra, okras, obrtna proizvodnja – orodja / posodje); ovese; sponke; rezila… Tipologije, usmerjene v ugotavljanje kronologije in delavniškega izvora (amfore, tera sigilata, keramika tankih sten…, stekleno, kovinsko posodje, fibule, nakit…). Instrumentum domesticum in epigrafski viri. Numizmatični viri.