Sodobna kitajščina 1

Sodobna kitajščina 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 120

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 20

Nosilec/izvajalec: Ji Hongfang, Liao Chih Yun Vivian, prof. dr. Petrovčič Mateja

Sodobna kitajščina 1 je zasnovana v skladu z mednarodnimi standardi za kitajščino kot tuji jezik. Predmet obsega vsebine, ki so predvidene za 1., 2. in 3. nivo izpita HSK ter osnovno stopnjo izpita TOCFL. Študenti pri predmetu pridobivajo spretnosti, ki so potrebne za komunikacijo v številnih vsakodnevnih situacijah, spoznajo približno 80 pogostih stavčnih vzorcev (po klasifikaciji ICCLE), vadijo aktivno uporabo besedišča približno 1000 besed (HSK: 600, TOP: 960) in pasivno rabo dela besedišča 4. stopnje HSK in 2. stopnje TOP. Naučijo se pisati krajše sestavke na izbrane teme in diskutirati o lažjih vprašanjih. Pridobijo osnove prevajanja iz in v kitajski jezik. Poleg omenjenih vsebin predmet poda številne značilnosti kitajskega kulturno-jezikovnega prostora, ki so potrebne za poznavanje jezika in družbe.

1. Chinese for College Students Series. Intensive Chinese, Elementary Level. Sinolingua.
2. Li, Charles N. and Thompson, Sandra A.. 1981. Mandarin Chinese: a Functional Reference Grammar.
3. Petrovčič, Mateja. Spremembe kitajskega jezika v zadnjih sto letih. V: Rošker, Jana S. (ur.), Vampelj Suhadolnik, Nataša (ur.). Tradicija v objemu modernosti : stoletje kitajskega preporoda, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012, str. 165-180.
4. Hillary Chappell (2001) Sinitic Grammar. Synchronic and Diachronic Perspectives. Oxford University Press.

Za enodisciplinarno sinologijo še:
5. Chauncey C. Chu (1998) Mandarin Discourse Grammar. Peter Lang Publishing. New York.
6. Zhuo Jing-Schmidt (2005) Dramatizied Discourse. Studies in Functional and Structural Linguistics. John Benjamins Publishing Company.