Sodobna kitajščina 1 konverzacija

Sodobna kitajščina 1 konverzacija

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Petrovčič Mateja, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

Razvijanje komunikacijskih sposobnosti v obsegu besednjaka in slovnice 3. stopnje HSK ali osnovne stopnje TOCFL.
Poudarek je predvsem na govornem sporazumevanju, ustreznih komunikacijskih spretnostih in ponotranjenju ustreznih reakcij v različnih situacijah.