Tolmaška praksa

Tolmaška praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:90

Ure vaj:0

ECTS točke:9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Maček Amalija, prof. dr. Gorjanc Vojko, prof. dr. Gubenšek Tomaž

Vsebina

Predmet je sestavljen iz treh enot:

a) Komunikacijske spretnosti in tehnike govora:

Seminar na splošno predstavi komunikacijske strategije, v nadaljevanju pa jih študentke in študenti aplicirajo na tolmaško delo. Poudarek je na strategijah in tehnikah komunikacije v primeru izrednih situacij, predvsem pri nenadni izgubi (samo)kontrole pri različnih vrstah tolmačenja. S pomočjo tehnik govora študentke in študenti pridobivajo osnove za trening glasu ter konkretne napotke glede tehnike govora vključno z napotki v povezavi z ohranjanjem registra na eni strani ter konsistentnosti standarednega govora na drugi strani, še posebej ko gre za izrazito stresne situacije.

b) Informacijske tehnologije:

V okviru seminarja o informacijskih tehnologijah se študentje in študentke v računalniški učičnici seznanjo predvsem s spletno dostopnimi jezikovnimi viri za različne jezike, jih znajo poiskati ter vrednotiti z vidika priprave na tolmaško delo. Seminar jih navaja tudi k uporabi jezikovih virov za pripravo glosarjev za praktično tolmaško delo.

c) Sestavni del predmeta je tudi obisk institucij EU ali drugih podobnih organov.