Uvod v študij zgodovine

Uvod v študij zgodovine

Stopnja: 1

Ure predavanj:40

Ure seminarjev:20

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Balkovec Bojan

Vsebina

Seznanjanje s temeljnimi pojmi zgodovinske vede. Viri kot ostanki preteklosti, vrste virov in njihova hramba. Kritika in interpretacija virov. Izdaje virov (vrste, namen in najpomembnejše zbirke). Strokovne revije v slovenskem zgodovinopisju in pomembnejše tuje revije. Kronologija v zgodovini. Temeljni pripomočki za raziskovalno delo. Objektivnost v zgodovinopisju. Osnovni postopki za raziskovalno delo. Institucije pomembne za raziskovanje zgodovine.