Arheološke in arheometalurške raziskave na železnodobnem najdišču Cvinger pri Dolenjskih Toplicah

Oddelek za arheologijo

Predavanje so v okviru Metalurškega dne v Narodnem muzeju Slovenije izvedli doc. dr. Matija Črešnar, asist. Manca Vinazza (oba z Oddelka za arheologijo FF) in dr. Jaka Burja (Inštitut za kovinske materiale in tehnologije).