Govorilne ure

torek 10.00-11.30

Kabinet

110

Oddelek za zgodovino

prof. dr. Božo Repe

IZOBRAZBA

 • 1992: doktor znanosti s področja zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

 • 1986: univerzitetni diplomiran profesor zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2002: redni profesor za sodobno slovensko in občo zgodovino

 

Gostovanja:

 • 2001: Univerza Komensky v Bratislavi

 • 1996: univerza Vytatus Magnus v Kaunasu

 

Gostujoča predavanja:

 • 2019: Panteion university of social and political sciences, Atene 

 • 2017: Univerza v Gentu

 • 2017: Svobodna univerza v Bruslju

 • 2012: Karlova univerza v Pragi

 • 2009: Univerza v Gradcu

 • 2004: Norveška univerza v Trondheimu

 • 2002: Univerza v Neuchâtelu

 • 2000: Inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo (Univerza na Dunaju)

 • 1999: Inštitut za nacionalno zgodovino Makedonije in Univerza v Skopju

 

Vodenje raziskovalnega projekta

 • 2017– : vodja ARRS raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva

 

Raziskovalni projekti

 • 2019–2021: Legacy of Yugoslavia and the future of the Region

 • 2017–: član ARRS raziskovalnega projekta Begunci – nikoli dokončana zgodba

 • 2014–2017: član ARRS raziskovalnega projekta Slovenski diplomati in zunanjepolitični vidiki osamosvajanja Republike Slovenije, 1980–1992

 • 2010– : član ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

 • 2009–2012: član ARRS raziskovalnega projekta Manevrska struktura Narodne zaščite v organih za notranje zadeve leta 1990

 • 2008 –: Mauthausen Survivors Documentation Project

 • 1996–2000: član ARRS raziskovalnega projekta Arhivistična raziskava

 • 1997–1999: član ARRS raziskovalnega projekta Slovenska zgodovina

 • 1996–1998: član ARRS raziskovalnega projekta Nemci na Slovenskem 19411955

 

  Vodenje bilateralnega projekta

  • 1998–1999: Slovenci in Makedonci v Jugoslaviji

   

  Vodstvene funkcije

  • 2009– : vodja ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

  • 2003– : član senata Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

  • 1999–2001: predstojnik Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani

   

  Članstvo v interesnih združenjih

  • 2017–: DMMK Association Forum: Forum fort he International and Interdisciplinary Research Group, The Double Monarchy and the Middle Kingdom

  • 2002–: Mauthausen Survivors Research Project (Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien)

  • 1999–: član Bureau of the International Committee for the History of the Second World War

  • 1999–: član Joint History Project (Centre for Democracy and Reconciliation in South East Europe)

   

  Druge vloge na strokovnem področju

  • 2007: predsednik maturitetne komisije

  • 2003–2004: vodja slovenskega dela slovensko-avstrijske zgodovinske komisije

  • 2000– : članstvo v uredniškem odboru revije Zgodovinski časopis: glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije

  • 1996–1998: predsednik komisije za prenovo učnih načrtov za zgodovino

  • 1996–1998: član Nacionalnega kurikularnega sveta

  • 1985–: članstvo v uredniškem odboru revije Borec: revija za zgodovino, literaturo in antropologijo

   

  Nagrade in štipendije

  • 2016: prejemnik nagrade KLIO: Nagrada Zveze zgodovinskih društev Slovenije za raziskovalno delo v zgodovinopisju za delo S puško in knjigo: narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941–1945

  • 1997: Tempus štipendija na Institut d'histoire du temps present, Paris

  • 1996: štipendija Inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo, Dunaj

  • 1995: štipendija francoske vlade na Centre International d'Erudes Pédagogiques de Sévres, Paris

  • 1994: štipendija Inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo, Dunaj

  • 1992: štipendija vlade ZDA na UCLA, Los Angeles

  RAZISKOVALNA PODROČJA 

  Položaj Slovencev v različnih državnih tvorbah; srednja in jugovzhodna Evropa ter Jugoslavija; demokracija, parlamentarizem in civilna družba; nacionalna vprašanja, mednacionalni odnosi, diplomacija; pouk zgodovine in metodološki problemi zgodovinopisja.

  Repe, Božo. 2015. Milan Kučan, prvi predsednik. Ljubljana: Cankarjeva založba.

  Repe, Božo. 2015. S puško in knjigo: narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941–1945. Ljubljana: Cankarjeva založba.

  Repe, Božo. 2002. Jutri je nov dan: Slovenci in razpad Jugoslavije. Ljubljana: Modrijan.

  Repe, Božo. 1992. »Liberalizem« v Sloveniji. Ljubljana: RO ZZB NOV Slovenije.

  Repe, Božo. 1990. Obračun s Perspektivami. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče

  Celotna bibliografija

  Obvezni predmeti

  Izbirni predmeti

  Sodelavke in sodelavci oddelka

  Dogodki

  19. 10. 2020
  Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

  Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

  03. 09. 2020
  Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

  Spletna predstavitev za tuje študente

  26. 08. 2020
  Oddelek za zgodovino

  Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

  26. 08. 2020
  Oddelek za arheologijo

  Metalurški dan

  26. 08. 2020
  Oddelek za filozofijo

  Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju