Kontakt

+386 1 2411 374
maja.zumer@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Zimski semester 2022/23: po Zoomu, za termin se dogovorite po e-pošti
Letni semester 2022/23: za dogovor o terminu se oglasite po e-pošti

Kabinet

544

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

prof. dr. Maja Žumer

Dr. Maja Žumer je redna profesorica za informacijsko znanost na Univerzi v Ljubljani. Po diploma iz matematike na takratni Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo UL je bila zaposlena kot sistemski analitik v RRC-Računalniške storitve in Računalniškem centru UL, kjer je delala na področju načrtovanja, razvoja in implementacije sistemov za poizvedovanje. Magisterij iz bibliotekarstva in informacijske znanosti na Kent State University v ZDA predstavlja prelomnico v njeni karieri: zaposlila se je v Narodni in univerzitetni knjižnici in leta 1995 postala vodja Enote za raziskave in razvoj. Po zaključku doktorskega študija na Univerzi v Zagrebu leta 1999 je kot docentka prišla na Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete UL.

Njene raziskave se usmerjajo v načrtovanje in vrednotenje sistemov za poizvedovanje, uporabniške vmesnike, uporabniško prijaznost in uporabniško izkušnjo ter konceptualne modele. Bila je članica IFLA FRBR Review Group in sopredsedujoča FRSAD Working Group in je na te teme tudi veliko objavljala. Kot članica Consolidation Editorial Group je soavtorica modela IFLA LRM (preostala avtorja sta Pat Riva in Patrick LeBoeuf). Med letoma 2017 in 2019 je bila članica Professional Committee in Governing Board organizacije IFLA.

Članki v revijah

 

PAUMAN BUDANOVIĆ, Mihela, ŽUMER, Maja. The catalogers' thought process : a comparison of formal and informal context. Cataloging & classification quarterly, ISSN 0163-9374, 2018, vol. 56, iss. 5-6, str. 507-529, ilustr. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01639374.2018.1503622, doi: 10.1080/01639374.2018.1503622.

ŽUMER, Maja. IFLA library reference model (IFLA LRM) : harmonisation of the FRBR family. Knowledge organization, ISSN 0943-7444, 2018, vol. 45, no. 4, str. 310-318, ilustr.

ŽUMER, Maja, O'NEILL, Edward T. FRBR: application of the model to textual documents. Library resources & technical services, ISSN 2159-9610, 2018, vol. 62, no. 4, str. 176-187, ilustr. https://journals.ala.org/index.php/lrts/article/view/6747, doi: 10.5860/lrts.62n4.176.

MERČUN, Tanja, ŽUMER, Maja, AALBERG, Trond. Presenting bibliographic families using information visualization : evaluation of FRBR-based prototype and hierarchical visualizations. Journal of the Association for Information Science and Technology, ISSN 2330-1643. [Online ed.], Feb. 2017, vol. 68, iss. 2, str. 392-411, ilustr. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.23659/epdf, doi: 10.1002/asi.23659.

MERČUN, Tanja, ŽUMER, Maja, AALBERG, Trond. Presenting bibliographic families : designing an FRBR-based prototype using information visualization. Journal of Documentation, ISSN 0022-0418, 2016, vol. 72, iss. 3, str. 490-526, ilustr. http://emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JD-01-2015-0001, doi: 10.1108/JD-01-2015-0001

ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. The value of a library catalog for selecting children?s picture books. Cataloging & classification quarterly, ISSN 0163-9374, 2015, vol. 53, iss. 7, str. 717-737, ilustr. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01639374.2015.1044059.

O'NEILL, Edward T., ŽUMER, Maja, MIXTER, Jeffrey. FRBR aggregates : their types and frequency in library collections. Library Resources & Technical Services, ISSN 0024-2527, 2015, 59, 3, str. 120-129, ilustr.

AMBROŽIČ, Melita, ŽUMER, Maja. Libraries and the library system of Slovenia. Library trends, ISSN 0024-2594. [Tiskana izd.], Spring 2015, vol. 63, no. 4, str. 725-744, ilustr.

MITCHELL, Joan S., ZENG, Marcia Lei, ŽUMER, Maja. Modeling classification systems in multicultural and multilingual contexts. Cataloging & classification quarterly, ISSN 0163-9374, 2014, vol. 52, iss. 1, str. 90-101. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01639374.2013.845620#.UtUnWPsWHxV, doi: 10.1080/01639374.2013.845620.

GOLUB, Koraljka, TUDHOPE, Douglas, ZENG, Marcia Lei, ŽUMER, Maja. Terminology registries knowledge organization systems : funcionality, use, and attributes. Journal of the American Society for Information Science and Technology, ISSN 1532-2882. [Print ed.], sep. 2014, vol. 65, no. 9, str. 1901-1916, ilustr., doi: 10.1002/asi.23090.

ZENG, Marcia Lei, GRACY, Karen F., ŽUMER, Maja. Using a semantic analysis tool to generate subject access points: a study using Panofsky's theory and two research samples. Knowledge organization, ISSN 0943-7444, 2014, volume 41, no. 6, str. 440-451, ilustr.

NOČ, Manca, ŽUMER, Maja. The completness of articles and citation in the Slovene Wikipedia. Program : electronic library and information systems, ISSN 0033-0337, 2014, vol. 48, iss. 1, str. 53-75, graf. prikazi. http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0033-0337&volume=48&issue=1&articleid=17104603&show=html, doi: 10.1108/PROG-12-2012-0069.

HAREJ, Viktor, ŽUMER, Maja. Analysis of FRBR user tasks. Cataloging & classification quarterly, ISSN 0163-9374, 2013, vol. 51, iss. 7, str. 741-759. http://dx.doi.org/10.1080/01639374.2013.785461, doi: 10.1080/01639374.2013.785461.

AALBERG, Trond, ŽUMER, Maja. The value of MARC data, or, Challenges of frbrisation. Journal of Documentation, ISSN 0022-0418, 2013, vol. 69, iss. 6, str. 851-872. www.emeraldinsight.com/0022-0418.htm, http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0022-0418&volume=69&issue=6, doi: 10.1108/JD-05-2012-0053.

PISANSKI, Jan, PISANSKI, Tomaž, ŽUMER, Maja. A new approach to complex web site organization : Jan Pisanski, Tomaz [i. e. Tomaž] Pisanski and Maja Zumer [i. e. Žumer]. Journal of information science, ISSN 1741-6485. [Online ed.], 2013, 39, 6, str. 805-814. http://jis.sagepub.com/content/39/6/805.full.pdf+html, http://jis.sagepub.com/content/early/2013/04/05/0165551513482270.full, doi: 10.1177/016551513482270.

ŽUMER, Maja, O'NEILL, Edward T. Modeling aggregates in FRBR. Cataloging & classification quarterly, ISSN 0163-9374, June-October, vol. 50, no. 5-7, str. 456-472, ilustr. http://dx.doi.org/10.1080/01639374.2012.679547, doi: 10.1080/01639374.2012.679547.

DOERR, Martin, RIVA, Pat, ŽUMER, Maja. FRBR entities: identity and identification. Cataloging & classification quarterly, ISSN 0163-9374, vol. 50, no. 5-7, str. 517-541, ilustr. http://dx.doi.org/10.1080/01639374.2012.681252, doi: 10.1080/01639374.2012.681252.

PISANSKI, Jan, ŽUMER, Maja. User verification of the FRBR conceptual model. Journal of Documentation, ISSN 0022-0418, 2012, vol. 68, no. 4, str. 582-592, ilustr. http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0022-0418&volume=68&issue=4&articleid=17042806&show=html, doi: 10.1108/00220411211239129.

TAKHIROV, Naimdjon, AALBERG, Trond, DUCHATEAU, Fabien, ŽUMER, Maja. FRBR-ML: a FRBR-based framework for semantic interoperability. Semantic web, ISSN 1570-0844, 2012, vol. 3, no. 1, str. 23-43. http://www.semantic-web-journal.net/sites/default/files/swj161_0.pdf, doi: tipologija 1.08 -> 1.01, kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 13.33, št. avtorjev: 3

VILAR, Polona, ŽUMER, Maja. Information searching behaviour of young Slovenian researchers. Program : electronic library and information systems, ISSN 0033-0337, 2011, vol. 45, no. 3, str. 279-293. http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0033-0337&volume=45&issue=3

PISANSKI, Jan, ŽUMER, Maja. Mental models of the bibliographic universe : part 1 : mental models of description. Journal of Documentation, ISSN 0022-0418, 2010, vol. 66, no. 5, str. 643-667

PISANSKI, Jan, ŽUMER, Maja. Mental models of the bibliographic universe : part 2 : comparison task and conclusions. Journal of Documentation, ISSN 0022-0418, 2010, vol. 66, no. 5, str. 668-680

 

Vabljena plenarna predavanja na konferencah

ŽUMER, Maja, ZENG, Marcia Lei. Application of FRBR and FRSAD to classification systems. V: SLAVIĆ, Aida (ur.), CORDEIRO, Maria Inês (ur.). Classification & authority control : expanding resource discovery : proceedings of the International UDC Seminar 29-30 October 2015, Lisbon, Portugal. Würzburg: Ergon. 2015, str. 37-38.

ŽUMER, Maja. Libraries of the future: realising the old vision with new tools : 22th Panhellenic Academic Libraries Conference, Back to the future: the values of the past, our guide for the future; University of Patras, Conference and Cultural Center, October 24-25, 2013. V: Back to the future: the values of the past, our guide for the future : 22th Panhellenic Academic Libraries Conference, University of Patras, Conference and Cultural Center, October 24-25, 2013. http://conference2013.lis.upatras.gr/index.php/palc/22palc/paper/view/3.

ŽUMER, Maja. Bibliographic Data in the new environment of the (Semantic) Web : (invited lecture). V: VODOPIVEC, Ines (ur.). South-Eastern European Digitization Initiative - SEEDI 2012, Ljubljana, Slovenia, 17-18 May 2012 : book of abstracts. Ljubljana: National and University Library, Slovenia. 2012, str. 14.

ŽUMER, Maja, AALBERG, Trond. OAI-ORE as a possible solution for an FRBR data model. V: JOSE, Antony. Advances in digital library development, (Macmillan Advanced Research Series). New Delhi: Macmillan Publishers India Ltd. 2012, str. 193-197.

ŽUMER, Maja. Do we need to change? Do we want to change? The future of bibliographic information systems. V: CASLIN 2011 : Centralizované služby aneb Souborné katalogy po novu = Centralized services or Union Catalogues reconsidered : Brněnská přehrada, 12. - 15. 6. 2011, Česká republika, (ProInflow, Rč. 3, čislo 2, 2011). Brno: Masarykova univerzita. 2011, roč. 3, čis. 2, str. 138-148. http://pro.inflow.cz/do-we-need-change-do-we-want-change-future-bibliographic-information-systems.

ŽUMER, Maja. FRSAD: challenges of modeling the aboutness. V: BOTERAM, Felix (ur.), GÖDERT, Winfried (ur.), HUBRICH, Jessica (ur.). Concepts in context : proceedings of the Cologne Conference on Interoperability and Semantics in Knowledge Organization, July 19th-20th, 2010, (Bibliotheca Academica. Reihe Informations- und Bibliothekswissenschaften, Bd. 1). Würzburg: Ergon. 2011, str. 149-156, ilustr.

 

Knjige

 

ŽUMER, Maja, ZENG, Marcia Lei, SALABA, Athena. FRSAD : conceptual modeling of aboutness, (Third millennium cataloging). Santa Barbara (California): Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, 2012. 121 str., ilustr. ISBN 978-1-59884-794-9. ISBN 1-59884-794-5.

ZENG, Marcia L., ŽUMER, Maja, SALABA, Athena, FURNER, Jonathan, CHAN, Lois Mai, O'NEILL, Edward T., VIZINE-GOETZ, Diane, ZENG, Marcia Lei (urednik), ŽUMER, Maja (urednik), SALABA, Athena (urednik). Functional requirements for subject authority data (FRSAD) : a conceptual model, (IFLA series on bibliographic control, v. 43). Berlin; New York: Saur: De Gruyter, cop. 2011. VI, 74 str., ilustr. ISBN 978-3-11-025323-8. ISBN 3-11-025323-2. ISBN 978-3-11-026378-7.

CORDEIRO, Maria Inês, DAHL, Kerstin, DIMEC, Zlata, ESTIVILL, Assumpció, GEISSELMANN, Friedrich, HOWARTH, Lynne Christine, MADSEN, Mona, MCGARRY, Dorothy, MURTOMAA, Eeva, PEDERSEN, Charlotte, RIESTHUIS, G. J. A., WITT, Maria, ŽUMER, Maja, SCHIMMELPFENNIG, Friederike (urednik). Richtlinien für die OPAC-Anzeige, (IFLA series on bibliographic control, vol. 40). München; New York: Saur: De Gruyter, cop. 2010. 68 str., ilustr. ISBN 978-3-11-023248-6. ISBN 3-11-023248-0. ISBN 978-3-11-023249-3.

 

 

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

09. 11. - 11. 11. 2023
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

26. Neolitski Seminar 'Evrazijski neolitiki: kako so se kulture in družbe razvijale in zakaj je to pomembno'

29. 09. 2023
Mednarodna pisarna, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Sprejem za študentke in študente na izmenjavi

29. 09. 2023
Oddelek za klasično filologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Festival Antika

29. 09. 2023
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Seminar za učitelje zgodovine v osnovnih in srednjih šolah

29. 09. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Osrednja prireditev projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! 29. september 2023