Govorilne ure

1. semester: ob torkih od 11:30 do 12:30

2. semester: ob ponedeljkih od 11:30 do 12:30

Kabinet

304 ZAVETIŠKA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

izr. prof. dr. Mateja Habinc

Rojena leta 1973 v Brežicah. Iz etnologije in kulturne antropologije ter novinarstva diplomirala leta 1998, leta 2002 magistrirala in leta 2006 doktorirala na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo (OEiKA) FF UL, kjer je bila med letoma 1999 in 2006 tudi zaposlena kot mlada raziskovalka. Med letoma 2006 in 2010 zaposlena sprva kot asistentka, nato kot docentka na Fakulteti za humanistične študije UP, v letih 2008–2010 sodelovala v pedagoškem procesu Fakultete za turistične študije – Turistice UP. Od leta 2010 zaposlena na OEiKA FF UL, kjer je vodja katedre za etnologijo Slovencev, oddelčnega Kluba alumnov in do leta 2024 predstavnica oddelka v Komisiji za etiko FF.

V okviru prvostopenjskega študijskega programa etnologija in kulturna antropologija nosilka predmetov Etnologija Slovenije 1-3, Družbena razmerja v Sloveniji, Praksa 1-3, izvajalka predmeta Antropologija sodobne Slovenije in Seminarja splošne etnologije, urbanih, sodobnih in tradicionalnih načinov življenja. Na 2. stopnji študija nosilka predavanj in seminarja Etnološke regionalne raziskave Slovenije, Etnologija evropskih posocialističnih dežel ter Prakse.

V letih 2009 in 2010 raziskovalka pri projektu Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem - DEDI II, v letih 2011 in 2014 pri projektih Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem in Triglavski narodni park: dediščine, akterji, strategije, vprašanja, rešitve. V letih 2016-2017 vodja bilateralnega projekta z BiH Vojna kot prelom v vrednotenju preteklih in sodobnih izkušenj, v letih 2018-2020 raziskovalka v okviru bilateralnega projekta z ZDA Sodobne oblike postsocialistične samoartikulacije: potrošnja, verovanja in domovanja. V letih 2021-2023 raziskovalka pri Erasmus + projektu CSI: CustomDigiTeach: Creating social impact through customized digital teaching formats. Članica oddelčne programske skupine, od 1. 1. 2024 raziskovalka v okviru projekta Community-based models for the sustainable valorisation of cultural heritage crafts to enhance economic and tourism performance of remote areas of the Danube Region (COMMHERITOUR).

Članica slovenskega in več evropskih strokovnih združenj, med letoma 1998 in 2003 odgovorna urednica Glasnika SED, od leta 2003 članica več uredniških odborov strokovnih ali znanstvenih monografij in revij. Leta 2009 vodja programskega odbora strokovnega posveta Dediščina socializma v turizmu, leta 2021 soorganizatorica strokovnih posvetov Sodobnost tradicionalnih rokodelskih in obrtniških in dejavnosti in (Regionlani) razvoj, projektno delo in vloga etnologije in kulturne antropologije.

Članica interdisciplinarne projekte ekipe, ki je za projekt Agon(ija) epidemije prejela priznanje Slovenske znanstvene fundacije za posebne dosežke v komuniciranju znanosti za leto 2022. 

Knjge

1. "Gresta v nedeljo popoldne na pokopališče?": [o skrbi za grobove in njihovem obiskovanju na primeru brežiških pokopališč od tridesetih let 20. stoletja do danes], Ljubljana: Slovensko etnološko društvo 2000.

2. Ne le rožmarin za spomin: o spominskih predmetih in njihovem shranjevanju, Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta 2004.


Članki

1. Koledarski prazniki: Niko Kuret, tvornost in političnost praznikov. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), LOŽAR-PODLOGAR, Helena (ur.). Čar izročila: zapuščina Nika Kureta (1906-1995), (Opera ethnologica Slovenica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008, str. 319-333.

2. Tradičnosť a folklorizácia sviatkov v socializme – dva príklady zo Slovinska. Slovensky narodopis 2009 let. 57, št. 4, str. 466-481.

3. Community building through festivities: a case of dirty togetherness? Studia ethnologica Croatica 2011 let. 23, str. 239-258.

4. Les fêtes calendaires pendant et après le socialisme. Ethnologie française 2012 let. 42, št. 2, str. 293-302.

5. Intangible culture as tradition: the Cows ball, the Village serenade and the Country wedding in Bohinj. Narodna umjetnost 2014, let. 51, št. 1, str. 113-129.

6. Holidays and work competition - a strategic relation during the first years of the socialist Yugoslavia. Český lid 2015, let. 102, št. 2, str. 233-248.

7. Europskost ukidanja praznika i socijalističkog neradničkog mentaliteta. Narodna umjetnost 2015, let. 52, št. 2, str. 69-84.

8. V komisiji - kupiti, ne sedeti: komisijska prodaja (oblačil) po drugi svetovni vojni. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 2017, let. 57, št. 3/4, str. 85-98.

9. Preteklost v sodobnih prireditvah narodnih parkov Kozara in Sutjeska. Traditiones 2018, let. 47, št. 3, str. 85-102.

10. Second-hand clothes shops in Slovenia: the contemporary situation in its (a)historical perspective. Studia ethnologica Croatica 2018, let. 30, str. 321-343. 

11. Socialist commission shops and the retail with used clothing. Tekstil, oblačilna kultura in moda (Elektronski vir) = Textile, the culture of clothing and fashion: the collected volume of the symposium. Maribor: Pokrajinski muzej Maribor, 18.-19.11.2019, str. 112-124.  

12. Heritagisatin and community formation in the Pivško region. Ethnologia fennica 2022, let. 49, št. 1, str. 4-25. 

13. Izhodišča etnološkega in antropološkega raziskovanja izgorelosti. Etnolog 2023, let. 33, str. 61-81.  

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu