Kontakt

+386 1 2442 063
tjasa.alic@ff.uni-lj.si

Kabinet

10 TRUBARJEVA 3

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

lekt. Tjaša Alič

Tjaša Alič je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani študirala slovenščino in sociologijo. V okviru Centrovih lektoratov je delovala kot lektorica v Avstriji in Združenem kraljestvu. Na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik je zaposlena na programu Tečaji slovenščine. Ukvarja se s področjem spletnega učenja in poučevanja slovenščine kot drugega in tujega jezika. Je urednica in soavtorica spletnega tečaja Slovene Learning Online ter soavtorica učbenikov, delovnih zvezkov in drugih gradiv za poučevanje slovenščine kot neprvega jezika.


Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20240110_111742_a13807971.html


1. ALIČ, Tjaša (avtor, urednik), JERMAN, Tanja, KLEMEN, Matej, KNEZ, Mihaela. Slovene learning online 3. English : [e-textbook for learning Slovene as a second and foreign language]. 1st e-ed. Ljubljana: Založba Univerze, 2023. 1 spletni vir, ilustr., barve, zvok. ISBN 978-961-297-091-8. https://www.slonline.sihttp://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-DWZW4LRS. [COBISS.SI-ID 144419331]

2. ALIČ, Tjaša, JERMAN, Tanja. Slovenščina kjerkoli in kadarkoli : spletni tečaj za samostojno učenje slovenščine Slovene Learning Online. V: PIRIH SVETINA, Nataša (ur.), FERBEŽAR, Ina (ur.). Na stičišču svetov : slovenščina kot drugi in tuji jezik, (Zbirka Obdobja, ISSN 1408-211X, 41). 1. natis. Ljubljana: Založba Univerze. 2022, str. 11-22, ilustr. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2022/11/Alic_Obdobja-41.pdf, doi: 10.4312/Obdobja.41.11-22. [COBISS.SI-ID 129029635]

3. KNEZ, Mihaela (avtor, urednik), KERN, Damjana (avtor, urednik), ALIČ, Tjaša, KLEMEN, Matej, LUTAR, Mateja, ENIKO, Mateja. iČas 1 : interaktivni učbenik za začetno učenje slovenščine. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka HTML), ilustr., barve, zvok. ISBN 978-961-297-223-3. [COBISS.SI-ID 175125763]

4. KLEMEN, Matej (prireditelj, urednik), LOJK, Magda (prireditelj, urednik), LUTAR, Mateja (urednik). Desetnica. Povodni mož. Lepa Vida : po ljudskih pesmih in delih Franceta Prešerna ter Frana Milčinskega, (Zbirka Slovenščina po korakih). 2. natis. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-7128-93-2. https://centerslo.si/knjige/stopenjska-berila/desetnica-povodni-moz-lepa-vida/. [COBISS.SI-ID 121388035]

5. ALIČ, Tjaša, GRADIŠAR, Branka, JERMAN, Tanja, KETE MATIČIČ, Jana, ALIČ, Tjaša (urednik). Slovene learning online 2. English : [e-textbook for learning Slovene as a second and foreign language]. 1st e-ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, 2019. 1 spletni vir, ilustr., barve, zvok. ISBN 978-961-06-0606-2. https://www.slonline.si. [COBISS.SI-ID 141438979]

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu