Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem v letu 2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS je na podlagi Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (2001) objavila Javni razpis za podoktorske raziskovalne…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Razpis za globalne štipendije Stiftung Südtiroler Sparkasse

Center za napredne študije raziskovalnega centra Eurac Research sprejema prijave za globalne štipendije Stiftung Südtiroler Sparkasse v letu 2022. Vsako leto se podelita do dve globalni štipendiji. Prijave so omejene na državljane držav EU, še posebej se spodbuja prijave iz…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičnik Arhiva družboslovnih podatkov

Do e-novičnika Arhiva družboslovnih podatkov lahko dostopate na priloženi spletni povezavi.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objava razpisa za strokovnjake petih odborov misij EU

Evropska komisija je objavila razpis za strokovnjake, ki se bodo pridružili petim odborom za misije EU in svetovali pri njihovem izvajanju. Razpis se zaključi v sredo, 2. 2.  2022, ob 17. uri. Podrobnosti najdete na priloženi spletni povezavi.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Spletni informativni dogodek o prvem razpisu v okviru programa Interreg Srednja Evropa (18. 1. 2022)

Ekipa Transnacionalnega programa Interreg Srednja Evropa organizira interaktivni spletni seminar o trenutno odprtem prvem razpisu za zbiranje predlogov projektov v okviru programa Interreg Srednja Evropa v obdobju 2021–2027, kjer bo organizatorjem možno zastavljati vprašanja. …

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Spletni seminar in delavnica »Kako v svoje raziskave vključiti državljane?« (15. 2. 2022)

Mreža UNICA v okviru projekta EUTOPIA-TRAIN organizira spletni seminar in interaktivno delavnico o skupnostni znanosti. Spletni seminar je namenjen vsem, ki jih tematika zanima, delavnica pa je omejena na največ 25 udeležencev z izkušnjami in konkretnimi načrti s področja…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Poziv Mednarodne fundacije za Balzanovo nagrado k nominacijam za Balzanovo nagrado za leto 2022

 Balzanove nagrade za leto 2022, bodo podeljene za naslednje štiri področja: moralna filozofija etnomuzikologija biomateriali za nanomedicino in tkivno inženirstvo poledenitev in dinamika ledenih plošč Vsaka od štirih Balzanovih nagrad za leto 2022 je vredna 750.000 švicarskih…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen je Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je 24. decembra 2021 objavila Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022. Razpis, ki bo izveden v eni fazi, bo odprt do 28. februarja 2022. Začetek sofinanciranja projektov je predviden…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Financiranje mobilnosti raziskovalcev – Razpis EUTOPIA Program mobilnosti raziskovalcev

Obveščamo vas, da je še odprt razpis EUTOPIA Program mobilnosti raziskovalcev (EUTOPIA Researcher Mobility Program) v okviru projekta Erasmus + EUTOPIA 2050 ter EUTOPIA TRAIN projekta. EUTOPIA Program mobilnosti raziskovalcev podpira izmenjavo strokovnega znanja in raziskovalnih…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Razpis za financiranje participativnih projektov s področja humanistike in družboslovja

Raziskovalni projekt COESCO (Collaborative Engagement on Societal Issues), ki ga koordinirata OpenEdition in EHESS, namenjen razvoju ljubiteljske znanosti in participativnih raziskav na področju družbenih in humanističnih ved, je objavil razpis za financiranje pet pilotnih…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Razporeda domačih in mednarodnih razpisov in pozivov ARRS v letu 2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila razporeda domačih in mednarodnih razpisov in pozivov ARRS v letu 2022.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Pomoč pri izpolnjevanju Prijavne vloge ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2021 na spletnem portalu agencije DigitalForms

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS je v okviru objave Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022  pripravila navodila za izpolnjevanje prijavne vloge ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2021 na spletnem portalu agencije DigitalForms, ki si jih lahko…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičniki

Pregled kratkih raziskovalnih novic mreže UNICA si lahko ogledate na priloženi spletni povezavi. Do decembrske izdaje CMEPIUS e-novičk lahko dostopate na  priloženi spletni povezavi. Do e-novičnika mreže COST lahko dostopate na priloženi spletni povezavi. Do e-novičnika EIT (…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Posodobljen delovni program za misije v programu Obzorje Evropa

Evropska komisija je 15. decembra 2021 objavila posodobljeno različico delovnega programa 2021–2022. Posodobljeni so naslednji deli delovnega programa: Splošni uvod Raziskovalne infrastrukture Vsi tematski sklopi Stebra 2 – Globalni izzivi in industrijska konkurenčnost Širitev…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Spletna delavnica »Kaj lahko skupno raziskovalno središče naredi za vas« (14. 1. 2022)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske Komisije v petek, 14. 1. 2022, organizirata virtualno delavnico, ki bo namenjena predstavitvi možnosti, ki jih ponuja skupno raziskovalno središče za raziskovalne organizacije,…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Poročilo o trenutnem stanju Evropske listine raziskovalcev in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev

V ponedeljek, 20. decembra 2021, so tri stalne delovne skupine Odbora za evropski raziskovalni prostor in inovacije (ERAC), Stalna delovna skupina za odprto znanost in inovacije (SWG OSI), Stalna delovna skupina za človeške vire in mobilnost (SWG HRM) ter Stalna delovna skupina…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Publikacija o priložnostih s področja humanistike in družboslovja v okvirnem programu Obzorje Evropa

Mreža nacionalnih kontaktnih točk za okvirni raziskovalni program je izdala publikacijo o možnostih financiranja raziskovalnih projektov s področja družbenih in humanističnih ved (SSH) v Obzorju Evropa. Dokument navaja in opisuje razpise v delovnem programu 2021-22, ki bi lahko…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Informativna dogodka o razpisih MSCA COFUND 2021 in MSCA Staff Exchanges 2021

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport organizira spletna informativna dogodka o razpisih MSCA COFUND 2021 (HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01) in MSCA Staff Exchanges 2021 (HORIZON-MSCA-2021-SE-01): Informativni dogodek za  MSCA COFUND 2021 (HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01) bo v…