01. 10. 2021 | 13:00, 528
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Storitve splošnih knjižnic za spodbujanje družinskega branja na narodnostno mešanem območju v Prekmurju

Amanda Horvat, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Tanja Merčun Kariž

29. 09. 2021 | 10:00, spletni zagovor
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Vrednotenje portala za izposojo e-knjig: primer portala Biblos

Urška Turk, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja - E

Mentor: red. prof. dr. Maja Žumer