30. 09. 2021 | 10:00, 102
Oddelek za zgodovino

Film kot orodje propagande v slovenskih časopisih od leta 1945 do leta 1948

Nina Klinec, Zgodovina - 2. stopnja - D, P

Mentor: izr. prof. dr. Bojan Balkovec

29. 09. 2021 | 11:00, 115
Oddelek za zgodovino

Govedo na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem v 16. ter 17. stoletju

Tadej Pavković, Zgodovina - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Žiga Zwitter

29. 09. 2021 | 11:00, spletni zagovor
Oddelek za zgodovino

Med zasebnim in javnim: življenja slovenskih žensk v Trstu in Ljubljani

Neža Pregeljc, Zgodovina - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Irena Selišnik