29. 02. 2024 | 14:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Vloga pedagoškega koordinatorja pri delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli

Manca Prosen, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: prof. dr. Janica Kalin, prof. dr. Jasna Mažgon

05. 03. 2024 | 12:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Psihično nasilje med vrstniki v osnovni šoli

Lara Kariž Hribernik, Pedagogika - 2. stopnja - D, P

Mentor: doc. dr. Petra Gregorčič Mrvar

11. 03. 2024 | 11:30, Modra soba
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Vloga svetovalnih delavcev vrtca v procesu zgodnje obravnave

Timea Jenko, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: doc. dr. Katja Jeznik