28. 09. 2021 |
Oddelek za geografijo

Trajnostni turizem v občinah Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri

Leja Peklaj, Geografija - 1. stopnja DVO

Mentor: doc. dr. Dejan Cigale

28. 09. 2021 |
Oddelek za geografijo

Nove priložnosti za družinski in mladinski turizem v občini Cerklje na Gorenjskem

Anja Jerina, Geografija - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Irma Potočnik Slavič

28. 09. 2021 | 10:00, 232
Oddelek za geografijo

Uvajanje sodobnih sistemov javne izposoje koles v mestni prometni sistem Ljubljane

Peter Žnidaršič, Geografija - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Matej Ogrin