30. 09. 2021 | 14:30, spletni zagovor
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Potreba po pripovedovanju in pripoved o travmatičnih dogodkih v avtobiografskem pisanju Kiševega romana Vrt, pepel

Valentina Rajaković, Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja - D

Mentor: red. prof. dr. Vanesa Matajc

28. 09. 2021 | 11:00, spletni zagovor
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Sapir-Whorfova hipoteza in njena aplikacija v fikciji

Aljaž Vogrin, Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja - D

Mentor: doc. dr. Alen Albin Širca

28. 09. 2021 | 12:00, spletni zagovor
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Pojmovanje svetega v Hölderlinovih Poznih himnah z vidika Heideggerjeve filozofije umetnosti

Blaž Bizjak, Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Alen Albin Širca